ZNAJDŹ NAS NA :

PROJEKT BB

Projekt BB – Bliżej Biblii Bliżej Boga Zawsze wiedziałem że Biblia jest Słowem Żywego Boga, źródłem życia , znamy też werset :

16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17. aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.(2Tym.3;16-17).

Wierzę, że pragnieniem każdego wierzącego jest to aby coraz więcej poznawać Boże Słowo przez co i samego Boga. Być bliżej Boga i znać Jego Słowo, czerpać z niekończącego się źródła życia i mądrości, Boże Słowo jest prawdą i daje życie. Biblia nie jest środkiem uspokajającym. Nie działa jak lek uspokajający. Czytając ją, znajdziesz jednak pokój. "Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon" (Ps 119, 165). Chemiczne środki uspokajające działają na zasadzie przytępienia wpływu, jaki wywiera na ciebie rzeczywistość. Pismo zaś tego nie czyni. Napawa ono pokojem wskazując ci, jak rozwiązywać wszelkie problemy wewnętrzne, które niszczą pokój. Właśnie po to jest nasz Projekt BB- poznawać Boga i Jego Słowo.

 

 

Kontakt:

Daniel Kulig

Tel. +48 724 151 549

Email: oaza@hot.pl

© 2019, Ma'vio & Daniel

Wszelkie Prawa Zastrzeżone